RAKENTAMINEN

Kaupunkirakenne pitää sisällään koko kaupungin elämisen kirjon asukkaineen, palveluineen ja kaikkine rakenteineen huomioiden luonnon, maankäytön ja rakentamisen sekä liikenteen, yleistä viihtyvyyttä unohtamatta.

Rakennushankkeen suunnittelua aloitettaessa, kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, missä selvitetään hankkeen luvanvaraisuus.

Aloittaessasi pientalorakentamista, ensimmäinen tehtävä on luonnollisesti tontin hankkiminen. Kaupungin omistamiin tontteihin ja kehitettäviin asumisalueisiin pääset tutustumaan täällä:

www.parkano.fi/tervetuloa-asukkaaksi-parkanoon/omakotitalotontit-ja-asuminen.html

 

Väistö 2