Rakentaminen on pitkä projekti, joka on hyvä suunnitella kunnolla. Tontinhankintavaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä  rakennusvalvontatoimistoon  ja tarkistaa tontin rakentamiskelpoisuus. Kaupungilla myynnissä oleviin tontteihin voi tutustua tonttipörssissä 

Rakentajan muistilista:

  • Ennen rakennuspaikan valintaa kannattaa varmistaa rakennustarkastajalta, onko tontti rakennuskelpoinen ja minkälaisia lupia rakentaminen vaatii (tarvitaanko suunnittelutarveratkaisu tai poikkeuslupa vai riittääkö pelkkä rakennuslupa).
  • Rakennuksen suunnittelutyöt annetaan ammattitaitoisen suunnittelijan tehtäväksi.
  • Neuvoja ja ohjeita kannattaa aina tarvittaessa kysyä rakennustarkastajalta.
  • Rakennuslupa-asiakirjat liitteineen toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon, ja samalla hoituvat mahdolliset vesi- ja viemäriliittymäasiat.
  • Kun rakennuslupa on lainvoimainen, sijainnin merkitseminen tilataan kaupungin maankäyttö-osastolta.
  • Ennen rakentamiseen ryhtymistä on rakennustyömaalle hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisen luvassa edellyttämät vastaava- ja kvv-työnjohtaja sekä pidettävä aloituskokous. Työvaiheiden katselmukset on tilattava rakennusvalvontatoimistosta.

Asuntorakentamista koskeva laadunvalvonta:

  • Rakennustyövaiheet kirjataan valvontakirjaan, jonka vastaava työnjohtaja täyttää tai hyväksyy.
  • Rakennustyömaalla valokuvaaminen on osa valvontakirjaa, jotta eri työvaiheet ja esimerkiksi putkien sijoituspaikat ovat selvitettävissä vuosienkin päästä.
  • Työmaalla kerätään tuotenimikkeet laadunvalvontakansioon ja tehdään rakennukselle huolto- ja käyttöohje, josta ilmenee eri rakennusosille ja laitteille tehtävät huolto- ja käyttöohjeet. Valvontakirja, laatukansio sekä huolto- ja käyttöohje on esitettävä rakennustarkastajalle rakennuksen lopputarkastusta tehtäessä.
  • Valvontakirjojen täyttäminen on lakiin perustuvaa, ja se myös kannattaa, sillä taloa myytäessä valvontakirjoilla on suuri arvo uudelle omistajalle.