Rakentaminen on pitkä projekti, joka on hyvä suunnitella kunnolla. Tontinhankintavaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä kaupungin tekniseen johtajaan Jarmo Kyöstiin p. 044 7865 601 tai rakennusvalvontatoimistoon p. 044 7865 652 ja tarkistaa tontin rakentamiskelpoisuus.

Rakentajan muistilista:

  • Ennen rakennuspaikan valintaa kannattaa varmistaa rakennustarkastajalta, onko tontti rakennuskelpoinen ja minkälaisia lupia rakentaminen vaatii (tarvitaanko suunnittelutarveratkaisu tai poikkeuslupa vai riittääkö pelkkä rakennuslupa).
  • Rakennuksen suunnittelutyöt annetaan ammattitaitoisen suunnittelijan tehtäväksi.
  • Neuvoja ja ohjeita kannattaa aina tarvittaessa kysyä rakennustarkastajalta.
  • Rakennuslupa-asiakirjat liitteineen toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon, ja samalla hoituvat mahdolliset vesi- ja viemäriliittymäasiat.
  • Kun rakennuslupa on lainvoimainen, sijainnin merkitseminen tilataan kaupungin maankäyttö-osastolta.
  • Ennen rakentamiseen ryhtymistä on rakennustyömaalle hyväksytettävä rakennusvalvontaviranomaisen luvassa edellyttämät vastaava- ja kvv-työnjohtaja sekä pidettävä aloituskokous. Työvaiheiden katselmukset on tilattava rakennusvalvontatoimistosta.

Asuntorakentamista koskeva laadunvalvonta:

  • Rakennustyövaiheet kirjataan valvontakirjaan, jonka vastaava työnjohtaja täyttää tai hyväksyy.
  • Rakennustyömaalla valokuvaaminen on osa valvontakirjaa, jotta eri työvaiheet ja esimerkiksi putkien sijoituspaikat ovat selvitettävissä vuosienkin päästä.
  • Työmaalla kerätään tuotenimikkeet laadunvalvontakansioon ja tehdään rakennukselle huolto- ja käyttöohje, josta ilmenee eri rakennusosille ja laitteille tehtävät huolto- ja käyttöohjeet. Valvontakirja, laatukansio sekä huolto- ja käyttöohje on esitettävä rakennustarkastajalle rakennuksen lopputarkastusta tehtäessä.
  • Valvontakirjojen täyttäminen on lakiin perustuvaa, ja se myös kannattaa, sillä taloa myytäessä valvontakirjoilla on suuri arvo uudelle omistajalle.