Lupaa haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi

Rakentaja voi valtuuttaa luvan hakemisen myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan tehtäväksi.
Myös valtakirjalla valtuutettu asianhoitaja voi täyttää hakemuksen hakijan puolesta.

Omakotitalo- ja sitä suuremmat hankkeet on syytä esitellä rakennusvalvonnassa suunnittelun luonnosvaiheessa
ennen lopullista pääpiirustusten laatimista. Rakennusvalvonnan ennakko-ohjaukseen osallistuminen parantaa
suunnittelun ja rakentamisen laatua oleellisesti.
Ennakko-ohjauksen läpikäyminen helpottaa rakennuslupaprosessia ja lyhentää käsittelyaikaa.

Rakentamisen luvan myöntää rakennustarkastaja tai rakennus- ja ympäristölautakunta, 
poikkeamisen päättää kaupunginhallitus.

Rakentamiseen liittyvien lupien julkipanot ovat nähtävillä https://julkipano.lupapiste.fi/parkano

Valvonta

Aloituskokous ja rakentamisen aikaiset katselmukset tilataan rakennustarkastajalta, sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus tilataan kartoittajalta.
Tilattavat katselmukset on esitetty lupapäätöksessä.

Vastuu tilattavista katselmuksista ja tehtävistä ilmoituksista on vastaavalla työnjohtajalla, jonka tehtäviä valvoo rakennushankkeeseen ryhtyvä hakija.

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Tehtävänä on valvoa rakentamista,
sekä huolehtia kaupunkikuvasta- ja ympäristöstä. Rakennusvalvonta käsittelee rakennusluvat,
tekee tilastot rakennuksista yhteiskunnan käyttöön, suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja
antaa ohjeita rakentajille.

Rakennusvalvonnan yhteystiedot
Parkanon kaupunki, Rakennusvalvontatoimisto, PL 14, 39701 PARKANO

Rakennusluvat, neuvonta, ohjaus, lausunnot, valmiusastetodistukset, LVI-tarkastus,
Rakennustarkastaja

Raisa Karinsalo-Manninen
puh. 044 7865 651
etunimi.sukunimi@parkano.fi

Kiinteistöveroselvitykset, neuvonta ja ohjaus
Apulaisrakennustarkastaja 
Teemu Oksanen
puh. 044 7865 653
etunimi.sukunimi@parkano.fi

Lupasihteeri
Soili Jalava
puh. 044 7865 652
etunimi.sukunimi@parkano.fi

Palotarkastaja
Outi Toivonen
puh.  040 6278806
etunimi.sukunimi@pirha.fi

Käyttöönottotarkastusten tilaus

PEL.tarkastukset@pirha.fi