Laajarunkoisen rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden lakisääteinen arviointi.
Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa laajarunkoiseen rakennukseen,
jota käytetään sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan urheilu-, virkistys- tai
vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun vastaavaan
kokoontumiseen taikka eläinsuojana ja joka lisäksi täyttää seuraavat tunnusmerkit:

Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala jossain kerroksessa on
vähintään 1000 m²; ja

Kattokannattajat ovat:
– tehdasvalmisteiset, joiden jänneväli on vähintään 18 m; tai
– paikalla valmistetut, joiden jänneväli on vähintään 15 m.

Maneesi, jonka jänneväli on vähintään edellä mainitun suuruinen pinta-alasta
riippumatta.

Laissa säädetään rakennuksen omistajan velvollisuudesta huolehtia, että ennen
lain voimaantuloa rakennusluvan saaneen rakennuksen turvallisuus on arvioitu
asiantuntijan toimesta. Toimenpiteiden aikataulu ja muut huomioitavat seikat
ilmenevät oheisesta tiedotteesta.

Lisätietoja aiheesta antaa
rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen  p. 044 7865 651