Rakennuslupahakemukset osoitetaan rakennus-ja ympäristölautakunnalle. Osa luvista on delegoitu rakennustarkastajan päätettäväksi. (hallintosäännön delegointipykälät). Viranhaltijapäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Rakennus-ja ympäristölautakunnan päätöksestä on valitusoikeus hallinto-oikeuteen.

1 Rakennuslupa-asiakirjat
Rakennuslupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Rakennuslupahakemus 2 kpl

Liitteeksi:

 • asemapiirros MK: 1:500 tai 1:200  3kpl
 • pääpiirrustukset MK: 1:100 tai 1:50  3sarjaa
 • tonttikartta 1kpl
 • omistus- ja hallintaoikeuden selvitys 1kpl
 • rakennushankeilmoitus RH 1 tarvittaessa RH 2
 • naapurien kuuleminen
 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus ( mikäli lämmitysmuotona on maalämpö)

Lisäksi tarvittaessa toimitettava:

Rakennesuunnitelmat ennen ko. työvaiheen aloittamista 2 sarjana

 • LVI-suunnitelmat 2 sarjana
 • Vastaavan työnjohtajan hakemukset
 • Erikoisalojen vastaava työnjohtaja
 • KVV-töiden vastaava työnjohtaja
 • IV-töiden vastaava työnjohtaja
 • Haja-asutusalueen talousjätevesisuunnitelma
 • Energiatodistus

2 Suurimmissa rakennuskohteissa ohjeet rakenteellisista paloturvallisuutta koskevista merkinöistä.

Omakotitaloissa riittää hormipiirros MK:1:20 sekä paloluokka

Yhteisön hakiessa lupaa tarvitaan lisäksi:

3 Kaupparekisteriote

4 Ote päättävän elimen kokouspöytäkirjasta
Rakennusluvat, rakentamiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus: rakennustarkastaja Pertti Huhtala

Seuraavia lomakkeita voit tulostaa lomakkeet sivulta:

 • Rakennuslupahakemus
 • Naapurien kuulemislomake
 • Rakennushankeilmoitus (RH-1)
 • Vastaava työnjohtaja hakemus
 • Toimenpideilmoitus
 • Selvitys talousjätevesijärjestelmästä
 • Vastaavan työnjohtajan työmaantarkastuslomake asuinrakennukset ja pienkohteet
 • Vastaavan työnjohtajan työmaan tarkastuslomake teollisuus ja liikerakennukset
 • Maisematyölupahakemus- puunkaato
 • Maalämpöjärjestelmän toimenpidelupahakemus ja rakentamistapaselostus
 • Maalämpökaivon porausraportti

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Katso lisätietoa verohallinnon sivulta: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Rakentamisilmoitukset