Rakennuslupahakemukset osoitetaan rakennus-ja ympäristölautakunnalle. Osa luvista on delegoitu rakennustarkastajan päätettäväksi. (hallintosäännön delegointipykälät). Viranhaltijapäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle.
Rakennus-ja ympäristölautakunnan päätöksestä on valitusoikeus hallinto-oikeuteen.

Rakennuslupaa haetaan Lupapisteen kautta. Paperilla toimitetuista lupahakemuksista perimme maksun rakennusvalvontataksan mukaisesti.

1 Rakennuslupa-asiakirjat
Rakennuslupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

Rakennuslupahakemus 

Liitteeksi:

 • asemapiirros MK: 1:500 tai 1:200  
 • pääpiirrustukset MK: 1:100 tai 1:50  
 • tonttikartta 
 • omistus- ja hallintaoikeuden selvitys 
 • rakennushankeilmoitus RH 1 tarvittaessa RH 2
 • naapurien kuuleminen
 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus ( mikäli lämmitysmuotona on maalämpö)

Lisäksi tarvittaessa toimitettava:

Rakennesuunnitelmat ennen ko. työvaiheen aloittamista 

 • LVI-suunnitelmat 
 • Vastaavan työnjohtajan hakemukset
 • Erikoisalojen vastaava työnjohtaja
 • KVV-töiden vastaava työnjohtaja
 • IV-töiden vastaava työnjohtaja
 • Haja-asutusalueen talousjätevesisuunnitelma
 • Energiatodistus

2 Suurimmissa rakennuskohteissa ohjeet rakenteellisista paloturvallisuutta koskevista merkinöistä.

Omakotitaloissa riittää hormipiirros MK:1:20 sekä paloluokka

Yhteisön hakiessa lupaa tarvitaan lisäksi:

3 Kaupparekisteriote

4 Ote päättävän elimen kokouspöytäkirjasta
Rakennusluvat, rakentamiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Seuraavia lomakkeita voit tulostaa lomakkeet sivulta:

 • Rakennuslupahakemus
 • Naapurien kuulemislomake
 • Rakennushankeilmoitus (RH-1)
 • Vastaava työnjohtaja hakemus
 • Toimenpideilmoitus
 • Selvitys talousjätevesijärjestelmästä
 • Vastaavan työnjohtajan työmaantarkastuslomake asuinrakennukset ja pienkohteet
 • Vastaavan työnjohtajan työmaan tarkastuslomake teollisuus ja liikerakennukset
 • Maisematyölupahakemus- puunkaato
 • Maalämpöjärjestelmän toimenpidelupahakemus ja rakentamistapaselostus
 • Maalämpökaivon porausraportti

Kotitalouksien on 1.7.2014 lähtien ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan rakennusluvan alaisista töistä.
Katso lisätietoa verohallinnon sivulta: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Rakentamisilmoitukset