Potilasasiamiehenä toimii röntgenhoitaja Salla Kallioniemi, jonka tavoittaa            

arkisin klo 8.00 – 14.00 tai sopimuksen mukaan puh. 044 786 5417.

Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista säädetään potilasasiamiehestä, joka on oltava jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä

Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu neuvoa potilaita potilaslain soveltamisessa, muistutusten tekemisessä, vahingonkorvauksen hakemisessa ja kurinpitomenettelyn vireillepanossa.  

Tehtäviin lainsäädännön perusteella kuuluvat myös potilaan oikeuksista tiedottaminen sekä toimiminen potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Terveyspalvelun tavoitteena on hyvä hoito ja kohtelu – asiakas on oikea arvioimaan sitä.