Maaperän pilaaminen on kielletty. Maaperä voi kuitenkin pilaantua onnettomuuksien ja kemikaalivuotojen seurauksena tai alueella pitkään tai aikaisemmin harjoitetun toiminnan vaikutuksesta. Vahingon aiheuttaja tai toiminnanharjoittaja on yleensä vastuussa aiheuttamastaan maaperän pilaantumisesta.

Öljy- tai kemikaalivuodosta tai -onnettomuudesta on ilmoitettava välittömästi pelastuslaitokselle tai ympäristövalvontaan.

Maaperän pilaantuminen aiheuttaa haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle eri tavoin. Maaperästä haitalliset aineet kulkeutuvat helposti pohja- tai pintavesiin. Lisäksi ne voivat levitä kaasuina tai pölynä ympäristöön tai rakennuksiin. Pilaantuneella alueella haitallisia aineita saattaa rikastua kasveihin, joita käytetään ravinnoksi.

Kunnostustöiden ja muiden riskinhallintatoimien tavoitteena on poistaa pilaantuneen maaperän ympäristölle tai terveydelle aiheuttama haitta tai vaara. Sellaisissa tapauksissa, joissa tämä ei ole mahdollista, on tavoitteena pienentää haittaa tai vaaraa merkittävästi. Kunnostetuista maamassoista ei saa aiheutua suurempia haittavaikutuksia kuin vastaavasta likaantumattomasta maaperästä asianomaisissa olosuhteissa.

Kunnostusvaihtoehdot:

  •  Saastuneiden maa-ainesten poistaminen ja käsittely muualla sekä korvaaminen puhtailla
     aineksilla.
  •  Saastuneiden maa-ainesten eristäminen ympäristöstä tai sitominen paikalleen niin, että ne
     eivät aiheuta riskejä.
  •  Saastuneiden maa-ainesten käsittely pilaantuneella kiinteistöllä riittävän puhtaaksi.

     Päätöksen kunnostuksesta tekee alueellinen ympäristökeskus.