Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen

VUOSIAVUSTUKSET 2024 tulossa hakuun!

KULTTUURI- JA NUORISOPALVELUT

Perusavustus kulttuuri- ja nuorisojärjestöille toiminnan tukemiseen ja kehittämistyöhön

LIIKUNTAPALVELUT

Perusavustus urheiluseurojen ja liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten tukemiseen ja kehittämistyöhön

  • Perusavustushakemuksia on saatavana Parkanon kaupungin kotisivuilta osoitteesta parkano.fi/lomakkeet/
  • Allekirjoitetun hakemuksen liitteeksi on toimitettava kaikki hakemuksessa ilmoitetut asiakirjat.
  • Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
  • Perusavustushakemukset on toimitettava xx.xx.xxxx mennessä Parkanon kaupungintalolle os. Parkanon kaupunki, sivistyslautakunta/vapaa-aikapalvelut, PL 14, 39701 Parkano.

Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta mm. koulutukseen, valmennukseen tai yksittäisiin tapahtumiin. Hakemuksen tueksi on liitettävä selvitys kohdeavustuksen käyttötarkoituksesta. Kohdeavustushakemukset toimitetaan suoraan sivistysjohtajalle.

Tiedustelut: vapaa-aikatoimen ohjaaja, puh. 044 7865 516, elisa.vahosalmi@parkano.fi