Perhepalveluiden tarvetta perheessä kartoitetaan aina yhdessä perheen, työntekijän ja mahdollisten muiden tahojen kanssa tekemällä aluksi perheen tilanteesta palvelutarpeen arvio ja päättämällä perheen mahdollisesta asiakkuudesta.

Perhesosiaalityössä autetaan perheitä, sekä lapsia että aikuisia, erilaisissa elämän pulmatilanteissa. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi perheen sisäiset ristiriidat, kasvatukselliset haasteet, työttömyys, taloudellinen tilanne tai päihteet. Perhesosiaalityössä perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja käytössä ovat mm. lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön lisäksi muut kunnan peruspalvelut. Perhesosiaalityö tekee yhteistyötä tiiviisti mm. koulujen, päiväkotien, perheneuvolan, aikuissosiaalityön ja terveydenhuollon palveluiden kanssa.

Sosiaalihuoltolain mukaisia perhepalveluita ovat lapsiperheiden kotipalvelu ja ehkäisevä perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelut, lastenvalvonnan palvelut, perheneuvonta ja perheen taloudellinen tuki.

Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja perheneuvoja, lisäksi on mahdollista saada lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin arvio tilanteesta.

Perheneuvoja Katri Alamettälä  p. 040 129 5637

Psykologi Kati Keimiöniemi  p. 040 129 5642

Parkanon perheneuvola
Parkanontie 50

white bear together toy material teddy bear textile family happy bears plush teddy teddy bears plush toys stuffed toy

Lastensuojelun tukitoimiin kuuluvat mm. lastensuojelun tehostettu perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelut, perhekuntoutuspalvelut, taloudellinen tuki sekä sijais- ja jälkihuolto.

Lastensuojelu pyrkii edistämään lapsen myönteistä kehitystä ja hyvinvointia. Sen tehtävänä on tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun toteutuksessa lähtökohtana on lapsen etu. Tavoitteena on lapsen turvallisen kasvuympäristön, tasapainoisen kehityksen ja erityisen suojelun turvaaminen.
Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, jos epäilee, että on tarpeen selvittää, voiko joku lapsi huonosti. Jos on epävarma siitä, tulisiko tietyissä tilanteissa tehdä lastensuojeluilmoitus, voi kysyä neuvoa kunnan lastensuojeluviranomaiselta ilmaisematta lapsen henkilöllisyyttä.

Ilmoitusvelvollisuus on aina lastensuojelulaissa mainituilla viranomaistahoilla.

Yksityishenkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Nimettömänä ilmoitus voidaan kirjata vain silloin, kun ilmoittajan tiedot eivät ilmene ilmoitusta vastanotettaessa.
Lastensuojeluilmoituslomake

Lapsiperhelinjan yhteystiedot:
Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
sosiaalityöntekijä Kaisa Rajala 044 7865 343
sosiaalityöntekijä Riina Lamminsivu 044 7865 323
Perhetyön asiantuntija Jonna Heinimäki 040 6195026

Johtava sosiaalityöntekijä                       
Reetta Peltonen
044 786 5321

sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@pirha.fi

lastenvalvoja:
Ulla Wegelius
Puh. 0447301311
soittoajat: ti, to ja pe klo 12–13

Kiireelliset lastensuojelun yhteydenotot lastensuojelupäivystykseen numeroon 040 568 5520 maanantaina, tiistaina, torstaina
ja perjantaina klo 9-15 sekä keskiviikkona klo 10-15.
Kiireelliset lastensuojelun yhteydenotot muina aikoina, sosiaali- ja kriisipäivystykseen numeroon 0500 625 990.

Katso lisää Lastensuojelu-pirha.fi