Vesihuollon hoitamiseksi eri alueille on olemassa useita malleja. Ohjaava lainsäädäntö alueesta riippuen on käytössä vesihuoltolaki tai ympäristönsuojelulaki ja hajajätevesiasetus.

Parkanossa vesihuollon tarkastelu aloitetaan taajama-alueella olevista kiinteistöistä, jotka kuuluvat Parkanon Vesi Oy:n toiminta-alueeseen. Liittyjien todellinen määrä ei ole tarkasti tiedossa, ja vaikuttaa siltä, että varsinkin jätevesiliittymiä on tekemättä. Lainsäädännön mukaan taajama-alueella sijaitsevilla toiminta-alueen osilla vallitsee vesihuoltolain mukainen liittymisoikeus ja liittymisvelvollisuus koskien vesijohtoa ja jätevesiviemäriä.

Tavoitteena on, että liittymätarkastelu Parkanon taajama-alueella saadaan liikkeelle vuoden 2021 aikana. Tavoitetta vauhdittamaan Parkanon Vesi Oy:n hallitus päätti, että vesihuollon liittymätarkastelu aloitetaan maaliskuun aikana tiedottamalla hankkeesta paikallislehdessä ja Parkanon kaupungin tiedotuskanavilla. Lisäksi hallitus päätti, että hanketta tehostetaan ehdolla, että ”Parkanon taajama-alueella liittymistoimenpiteet tulee olla käynnistettyinä vuoden 2021 aikana, jolloin liittyjälle asetettava liittymismaksu on voimassa olevan taksan mukainen. Mikäli liittymistoimien aloittaminen laiminlyödään määräaikaan 31.12.2021 mennessä, asetetaan liittyjälle 50 %:lla korotettu liittymismaksu verrattuna voimassa olevaan taksaan”.

Liittymän ei siis tarvitse olla valmiina tämän vuoden loppuun mennessä. Toimenpiteiden aloittamiseksi riittää, kun on yhteydessä liittymisasiasta joko Parkanon kaupunkiin tai vesihuoltoyhtiöön. Kiinteistön tilanteesta riippuen sovitaan jatkotoimenpiteistä ja annetaan tarvittava opastus kiinteistölle. Toivottavaa tietenkin on, että osa liittymistä saadaan toteutettua jo tänä vuonna, mutta välttämätöntä se ei ole.

Päävelvoite toiminta-alueella sijaitseville kiinteistöille on siis liittyä vesihuoltoverkostoon. Parkanon Vesi Oy ei ole viranomainen, joten yhtiö ei voi velvoittaa kiinteistöjä liittymään verkostoihin eikä vesihuoltolaitos voi myöskään myöntää kiinteistöille vapautusta liittymisestä. Vesijohtoon tai viemäriin liittymisestä toiminta-alueella on mahdollisuus saada vapautus vain ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä. Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Parkanossa rakennus- ja ympäristölautakunta, ja valvontatarkastelussa on mukana viran puolesta ympäristötarkastaja, joka neuvoo vapautukseen liittyvissä kysymyksissä.

Tarkastelun tavoitteena on varmistaa vesihuoltolain mukainen tila toiminta-alueilla, mikä parantaa ympäristön tilaa, takaa turvallisen talousveden saannin sekä mahdollistaa vesihuoltoyhtiön toimintamahdollisuudet.

Lisätietoja hankkeessa antavat:

  1. Parkanon Vesi Oy:n toimitusjohtaja Pentti Kangas (vesihuoltoverkostoon liittyminen), pentti.kangas@parkano.fi, p. 044 7865 632
  2. Parkanon kaupungin ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo (vapautushakemukset), pentti.keskitalo@parkano.fi, p. 044 7865 650