Parkanon Vesi Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 27.11.2020 § 29 vesihuollon hintamuutokset vuodelle 2021

 Katso asiakastiedote tästä