Parkanon kaupungin vuoden 2018 tuloslaskelma toteutui huomattavasti alkuperäistä talousarviota parempana. Tulos oli lähes 1,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Myös lainakanta laski.

– Talousarviota merkittävästi paremmassa tuloksessa näkyvät selvästi sekä yleisen taloustilanteen koheneminen että kaupungin tekemät palvelutuotannon ratkaisut eli sote-kumppanuus Pihlajalinnan kanssa sekä koulukeskus Kaarnan toteuttaminen leasing-rahoituksella, toteaa kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma.

Työllisyys on Parkanossa vuoden aikana kehittynyt hyvin, ja kaupunki on yritysten sekä ammatillisen koulutuksen kanssa kehittänyt osaavan työvoiman saatavuutta.

– Lapsiperheiden palveluihin ja asumisviihtyvyyteen olemme kiinnittäneet eritystä huomiota, suurimpana hankkeena kesällä valmistuva koulukeskus Kaarna, Heiniluoma jatkaa.

Vuoden 2018 talousarvion toteutumisessa on seuraavat poikkeamat talousarvioon nähden:
– verotulot alle talousarvion noin 424 000€
– toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 1,9 milj. euroa
– toimintakulut jäivät alle talousarvion noin 300 000 euroa
– poistot 138 427 euroa suuremmat kuin talousarviossa
– vuosikate noin 1,6 milj. euroa parempi kuin talousarviossa
– tilikauden tulos +1,675 000 euroa eli noin 1,5 milj. euroa talousarviota parempi.

Kaupungin nettoinvestoinnit vuoden 2018 aikana olivat 400 000 euroa. Valokuidun rakentamista jatkettiin Pohjois-Parkanoon, ja Lupinet Oy:lle myönnettiin 102 000 euron suuruinen omapääomaehtoinen laina. Leasingilla rahoitettava koulukeskus ei näy kaupungin taseessa investointina.

Tilikauden vuosikatteeksi muodostui 3 662 591 euroa. Poistot olivat 1 987 277 euroa ja tilikauden tulos noin 1 675 000 euroa. Kaupungin ei tarvinnut käyttää talousarvioon varattua lainannostovaltuutta 2 milj. euroa, joten lainakanta laski yli 370 000 eurolla ja oli vuoden lopussa noin 15,7 milj. euroa eli asukasta kohden 2436 euroa. Konsernin tulos oli noin 1,4 milj. euroa ylijäämäinen. Konsernin lainakanta oli 27,5 milj. euroa eli 4246 €/asukas.