Parkanossa on useita hienoja kulttuurikohteita, joiden palveluja halutaan tarjota niin paikallisille asukkaille kuin matkailijoillekin.

Kulttuuripalvelut ylläpitää Parkanon kotiseutu- ja metsämuseota, jotka toimivat kunnallisina museokeskuksina. Nämä museot hankkivat, säilyttävät ja esittelevät parkanolaista sekä alueellista kulttuuri-, luonto- ja kotiseutuperintöä.