Parkanon selkeimpiä vetovoimatekijöitä ovat liikenteellinen saavutettavuus ja turvallisuus. Tämä käy ilmi seutukaupunkien vetovoimatutkimuksesta, jota kaupunginhallitus käsittelee tänään strategiaseminaarissaan. Myös asuinympäristö, kaupalliset palvelut, ilmapiiri ja fiilis sekä keskustan viihtyisyys ja vireys saavat kuntalaisilta paremmat arvioit kuin muut seutukaupungit keskimäärin saavat asukkailtaan.

Parkanolaiset kunnostautuivat niin hienosti kyselyyn vastaamisessa, että Parkano oli kaikista 55 seutukaupungista vastaamisessa kolmanneksi aktiivisin.

Asumiseen liittyen parkanolaisten mielestä kotikaupungissa ovat parasta palvelut, luonto, edullisuus, rauhallisuus ja turvallisuus. Tämä käy ilmi erityisesti tutkimuksen avoimista vastauksista. Yrittämiseen liittyvistä asioista arvostetaan yritysten määrää, yhteistyötä ja liikenneyhteyksiä. Matkailussa ylivoimaisesti eniten nousee esiin luonto, erityisesti vesistöt.

Jotta kaupunki pysyisi tulevaisuudessakin houkuttelevana on parkanolaisten mielestä huolehdittava ensisijaisesti työpaikoista, palveluista ja koulutusmahdollisuuksista.

Parannettavaa tutkimus osoittaa Parkanon vetovoimassa erityisesti matkailutarjonnalle, koulutusmahdollisuuksille ja persoonalliselle erottuvuudelle.

Yleisesti vetovoimatutkimus osoitti, että seutukaupungeissa asuu kotipaikkakuntaansa tyytyväisiä kaupunkilaisia. Sujuva elämä toteutuu, eli asukkaat ovat tyytyväisiä palveluihin, jotka ovat helposti saavutettavissa niin lapsiperheille kuin ikääntyvillekin.

Innolink Oy toteutti tutkimuksen sähköisenä tiedonkeruuna tammikuussa 2019. Vastauksia saatiin noin 12 800. Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat oman seutunsa talous- ja palvelukeskittymiä, mutta eivät maakuntakeskuksia.

Lisätietoa: Kuntaliiton tiedote