Parkanon kaupunki on mukana valtakunnallisessa työllisyyden kuntakokeilussa, joka alkaa maaliskuun alussa. Kokeilussa kaupunki vastaa TE-palveluiden tuottamisesta parkanolaisille

– pitkäaikaistyöttömille, jotka eivät saa ansioturvaa

– alle 30-vuotiaille työttömille työnhakijoille

– maahanmuuttajille ja vieraskielisille työnhakijoille.

Kokeilun aikana uusi työnhakija ilmoittautuu normaalisti Parkanon TE-toimistoon, joka ohjaa kokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Käytössä on Oma asiointi -palvelu.

Niihin aiemmin työnhakijoiksi ilmoittautuneisiin, joita kokeilu koskee, otetaan yhteyttä TE-toimistosta.

Kokeilussa asiakas saa hänelle nimetyn OMA-valmentajan, joka tukee häntä työnhaussa ja neuvoo työttömyyteen liittyvissä viranomaisasioissa. OMA-valmentaja koordinoi asiakkaalle yhdessä hänen kanssaan yksilöllisen polun kohti työtä, koulutusta tai muita palveluja.

Tavoitteena tehokkaampi työllistyminen

Työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen.

Kokeilujen tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Pirkanmaalta kokeilussa on mukana 22 kuntaa, ja ne muodostavat yhdessä oman kokeilualueen. Kokeilun alkaessa Pirkanmaan TE-toimistosta siirtyy yhteensä noin 30 000 asiakasta kokeilualueen kuntiin.

Työllisyyden kuntakokeilut alkavat 1.3.2021 ja kestävät 30.6.2023 saakka. Kokeilut perustuvat eduskunnan hyväksymään lakiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta.

Lue lisää
Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilun verkkosivut www.tampere.fi/pirkanmaankuntakokeilu

Yhteystiedot
Parkanon Kaupunki, Työllisyyspalvelut
Postiosoite: PL 14, 39701 Parkano
Käyntiosoite: Parkanontie 37, 39700 Parkano

Puhelin: 044 7865 649