Suomen Kuntaliitto ja kuutoskaupungit ovat antaneet kesäkuussa 2016 ohjeen kunnille ostolaskujen avaamisesta.
Ohjeen avulla pyritään siihen, että kuntien ostolaskuista julkaisemat tiedot olisivat yhdenmukaisessa muodossa.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että ostolaskut julkaistaan Parkanon kaupungin kotisivuilla kerran vuodessa.
Kaupunginhallitus on myös päättänyt jättää tytäryhtiöiden harkittavaksi omalta osaltaan vastaavantyyppisen raportoinnin käyttöönottamisen.

Vuoden 2023 ostopalveluraportti:
Ostolaskudata 2023
100 suurinta toimittajaa 2023

Vuoden 2022 ostopalveluraportti:
Ostolaskudata 2022
100 suurinta toimittajaa 2022

Vuoden 2021 ostopalveluraportti:
Ostolaskudata 2021

Vuoden 2020 ostopalveluraportit:
Ostolaskut Intime-järjestelmästä 2020
Premiumreport alkuvuosi 2020
Premiumreport alkuvuosi 2020 jatkoa
Tilinumeroita vastaavat tilinimet
Kustannuspaikkaluettelo
Toimittajaluettelo