Suomen Kuntaliitto ja kuutoskaupungit ovat antaneet kesäkuussa 2016 ohjeen kunnille ostolaskujen avaamisesta.
Ohjeen avulla pyritään siihen, että kuntien ostolaskuista julkaisemat tiedot olisivat yhdenmukaisessa muodossa.

Kaupunginhallitus on päättänyt, että ostolaskut julkaistaan Parkanon kaupungin kotisivuilla kerran vuodessa.
Kaupunginhallitus on myös päättänyt jättää tytäryhtiöiden harkittavaksi omalta osaltaan vastaavantyyppisen raportoinnin käyttöönottamisen.

Vuoden 2020 ostopalveluraportit:

Ostolaskut Intime-järjestelmästä 2020
Premiumreport alkuvuosi 2020
Premiumreport alkuvuosi 2020 jatkoa
Tilinumeroita vastaavat tilinimet
Kustannuspaikkaluettelo
Toimittajaluettelo