Parkanossa nuorten työpajatoiminta toimii nimellä nuorten Startti. Nuorten Startin-toiminta on tarkoitettu alle 29-vuotiaille Parkanolaisille.

Startissa valmennus on kokonaisvaltaista ja tavoitteellista toimintaa, joka on vahvasti tulevaisuuteen suuntaavaa: nuoria tuetaan tulevaisuuden suunnitelmien rakentamisessa ja jatkopoluille pääsemisessä. Tavoitteena on valmennuksen avulla parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen tai työhön, suorittaa koulutus loppuun tai päästä tarvitsemaansa palveluun.  

Toiminnassa olennaista on monialaisen yhteistyöverkoston kanssa työskenteleminen. Startilla vahvistetaan valmentautujan voimavaroja, itsetuntemusta ja -luottamusta sekä autetaan häntä löytämään tarvittavat muut tukitoimet palveluverkostosta. 

Valmennusjaksot ovat joustavia ja ne räätälöidään valmentautujan tarpeiden ja jaksamisen mukaan: jakson pituus, viikoittaisten päivien määrä ja päivän pituus sekä sisällölliset painopisteet ovat yksilöllisiä.  

Nuori voi tulla Startille työllisyydenhoidon omavalmentajan tai sosiaalipalvelujen ohjaamana, koulutussopimuksella ammatillisesta koulutuksesta, lukio-opintojen keskeytyessä, Etsivä nuorisotyöntekijän kannustamana tai oma-aloitteisesti yhteyttä ottamalla.

Nuorten STARTILLE voi olla yhteydessä:

Soittamalla tai laittamalla whatsappia numeroon 044 7865229 / Tiina Männistö

Laittamalla sähköpostia tiina.mannisto@parkano.fi