Parkanon kaupunki myy tarjousten perusteella

  1. tilan Metsola 581-421-16-7
  2. määräalan (n. 11 ha) tilasta Urho 581-421-8-310

Yllä olevissa linkeissä (vihreä) kartat kyseisistä kohteista.

Määräala tilasta Urho 8:310 on osaksi aukkoa (vajaa 8 ha), johon on tehty uudistaminen konekylvönä. Puustoista osuutta on vajaa 2 hehtaaria ja loppu kitumaata ja tiealuetta.
Tilan Metsola 16:7 poikki kulkee sähkölinja, muilta osin tila on puustoinen.

Pohjahintana tilalla Metsola 16:7 on 3 000 € ja määräalalla tilasta Urho 8:310 15 000 €.

Tarjoukset tulee jättää 4.10.2019 klo 15:00 mennessä osoitteeseen

Parkanon kaupunki
Tekninen johtaja Jarmo Kyösti
PL 14
39701 Parkano

Kuoren päälle merkintä ”tarjous/metsätilat”.

Myyjä pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli katsoo ne hinnaltaan tai muuten itselleen sopimattomiksi.

Lisätietoja antaa Jarmo Kyösti numerosta 0447865601

Parkanon kaupunki