Yhdeksän kymmenestä Parkanoon muuttaneesta on valmiita suosittelemaan sitä asuinpaikkakuntana muillekin. Lähes 80 prosenttia muuttaneista ei edes harkinnut mitään muuta paikkakuntaa, ja sama määrä aikoo asua Parkanossa pitkään. Parkanossa arvostetaan erityisen paljon turvallisuutta ja rauhallisuutta, ja paikkakuntaa pidetään hyvänä kasvuympäristönä lapsille. Myös sijainti, kulkuyhteydet, hintataso ja hyvät palvelut saavat kiitosta.

Tämä käy  ilmi Innolinkin tekemästä muuttajatutkimuksesta, joka toteutettiin puhelinhaastatteluina joulu-tammikuussa. Tutkimukseen vastanneet olivat muuttaneet Parkanoon viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana.

Suurin osa muuttajista on paluumuuttajia. Heidän osuutensa on niin iso, etteivät tutkijat ole aiemmin nähneet vastaavaa. Parkanoon muuttoon vaikuttaa usein se, että sukulaisia tai ystäviä asuu paikkakunnalla. Kaupungin turvallisuus ja rauhallisuus olivat tärkeitä noin puolelle tulijoista.

Muuttajat antavat Parkanolle kokonaisarvosanan 3,8/5.  Yli puolet vastaajista antaa arvosanaksi komeasti nelosen ja yksitoista vastaajaa täyden vitosen.

Parkanon palveluihin ollaan tyytyväisiä. Parhaiten onnistuneiksi koetaan kirjasto- ja kulttuuripalvelut, kaupalliset palvelut ja terveyspalvelut. Myös varhaiskasvatuksen koettiin jopa ylittäneen odotukset.

Lähes kaikkien muuttaneiden mielikuva Parkanosta on joko parantunut tai säilynyt ennallaan. Virkeämpi ja elävämpi keskusta on ollut monelle yllätys. Palveluiden arvioidaan parantuneen, ja harrastusmahdollisuuksia pidetään odotettua parempina. Parkanoon muutetaan hakemaan asumisen mukavuutta ja väljyyttä. Vastaajista 64,6 prosenttia on muuttanut asumaan omakotitaloon.

Todennäköisintä muutto Parkanoon on läheltä tai seutukunnalta. Vilkkaimmin on muutettu Ikaalisista, josta on tullut vastaajista kymmenen. Tampereelta heistä on muuttanut kuusi. Paluumuuttajien lisäksi joukossa on useita Parkanoon kesämökkiläisinä tutustuneita.

(Kuva: Kuvatuotanto Juha Anttila)