Työikäisten muu hyvinvointi

Kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy levosta, liikunnasta, ravinnosta ja henkisestä hyvinvoinnista.

Lasten, nuorten ja perheiden muu hyvinvointi

Sujuva arki ja toimivat palvelut lisäävät koko perheen hyvinvointia.

Ikäihmisten muu hyvinvointi

Kaikissa elintapaohjauksen palveluissa on iäkkäiden ihmisten toimintakykyä edistävä työote.