K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaavan muutos Parkanon Linnankylässä, Linnanjärven pohjoispäässä.  Etäisyyttä Parkanon keskustaan on  n. 16-17 km. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1997 vahvistettu Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaava.

Ranta-asemakaavan muutosluonnoksen kohteena on osa Valli– nimistä tilaa, kiinteistötunnus 581-411-3-124. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,900 hehtaaria.

Kaavan muutosluonnoksen tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että tilasta tulee vakituisen asunnon rakennuspaikka. Tällä hetkellä alueella on lomarakennustontti sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaavamuutoksella muodostuu erillispientalojen (AO) kortteli 3 tontti 1.

Ranta-asemakaavan muutosluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus pidetään MRL:n 63 § ja MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 6. – 19.11.2018 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 19.11.2018 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Tekninen lautakunta

Ranta-asemakaavan muutosluonnos

Asemakaavamerkinnät

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus