K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaavan muutosehdotus Parkanon Linnankylässä, Linnanjärven pohjoispäässä.  Etäisyyttä Parkanon keskustaan on  n. 16-17 km. Suunnittelualueella on voimassa vuonna 1998 vahvistettu Mäntylän ja Vallin ranta-asemakaava.

Ranta-asemakaavan muutosehdotuksen kohteena on osa Valli– nimistä tilaa, kiinteistötunnus 581-411-3-124. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,900 hehtaaria.

Kaavan muutosehdotuksen tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että tilasta tulee vakituisen asunnon rakennuspaikka. Tällä hetkellä alueella on lomarakennustontti sekä maa- ja metsätalousaluetta. Kaavamuutoksella muodostuu erillispientalojen (AO) kortteli 3 tontti 1.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaselostus pidetään MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 8.1 – 6.2.2019 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

040 833 9275, havanka@havanka.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 6.2.2019 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Parkanon kaupunki                                                                                                                               Tekninen lautakunta

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma