Kaupunki hankkii omistukseensa asemakaavassa osoitetut katu-, puisto-, virkistys-, liikenne- ja muut yleiset alueet sekä yleisten rakennusten tontit ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin ja vaihdoin. Joissakin tapauksissa voi tulla kyseeseen myös etuosto- tai lunastusoikeuden käyttäminen.

Etuosto-oikeus

Kaupungilla on etuosto-oikeus sen alueella tehdyssä kiinteistön kaupassa, jonka pinta-ala ylittää 5000 m2. Etuosto-oikeuden käyttäminen tarkoittaa kaupungin asettumista ostajan asemaan yksityisten välisessä kiinteistökaupassa. Kaupungin on tehtävä etuosto-oikeuden käyttämistä tarkoittava päätös kolmen kuukauden kuluessa kaupan tekemisestä. Päätöksen etuosto-oikeuden käyttämisestä tekee kaupunginhallitus.

Maanomistaja voi kirjallisesti pyytää kaupungilta ennakkolausuntoa etuosto-oikeuden käyttämisestä.