Maa-ainesluvan myöntää Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta.
Hakemuksessa tarvittavat lomakkeet saa rakennusvalvontatoimistosta, jonne myös lupahakemukset jätetään.

Maa-aineslupaa haettaessa tarvitaan seuraavat asiapaperit:

 • Maa-aineslupahakemus 4 kpl

Liitteeksi:

 • Soranottosuunnitelma 4 sarjana (sisältää työselityksen, taso- ja leikkauspiirustukset sekä maisemointisuunnitelman)
 • Selvitys ottamisalueen omistus- ja hallintaoikeudesta
 • Maanomistajan suostumus (jos hakija ei omista tai hallitse ottamisaluetta)
 • Naapureiden kuuleminen (suoritetaan tarvittaessa viran puolesta)
 • Kaivannaisjätesuunnitelma
 • Lausunnot ( hankitaan viran puolesta)

  Maa-ainesluvat, neuvonta ja valvonta,
  Parkanon kaupungin ympäristötarkastaja.