Luonnonsuojelualueet

Parkanossa on Häädetkeitaan luonnonpuiston lisäksi viisi valtion mailla sijaitsevaa laajempaa luonnonsuojelualuetta: Isokivenneva, Lätäkkölampi, Nälkähittenkangas, Puurokeidas-Hannankeidas ja Rengassalo. Varsinaisten suojelualueiden lisäksi Metsähallituksella on lukuisia muita suojelukohteita, joista merkittävimmät ovat valtion mailla sijaitsevat Natura-alueet: Ahvenus, Aurejärvi, Puurokeidas ja Horjunkeidas, Kaidatvedet ja Raatosulkonneva. Näiden lisäksi Metsähallituksen suojelukohteisiin kuuluu mm. Teerinevan suojelumeetsä. Osaan suojelukohteista liittyy myös yksityisten maanomistajien suojelualueita.

Valtion maiden lisäksi lailla rauhoitettuja luonnonsuojelualueita on kaikkiaan 9 kpl yksityisten maanomistajien mailla. Maanomistaja voi suojella maitaan hakemalla alueensa rauhoitusta ELY-keskukselta. Esim. METSO-ohjelman avulla maanomistajat ovat hakeneet runsaasti metsiään vapaaehtoiseen suojeluun. Valtio maksaa METSO-ohjelman mukaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta.

Natura 2000-verkoston kohteet

Natura 2000-verkostoon on Parkanossa nimetty 10 kohdetta, joista osa (mm. Häädetkeidas, Nälkähittenkagas ja Rengassalo) on rauhoitettu luonnonsuojelulailla.

Natura-kohteet: