Luonnonsuojelun ensisijainen tavoite on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä edistetään laatimalla suojelukohteille hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä myös hoitamalla luonnonsuojelualueita ja perinnemaisemia. Luonnonsuojelun tavoitteena on myös turvata kansalaisille mahdollisuuksia virkistäytyä ja matkailla luonnossa.

Pirkanmaan ympäristökeskuksen alueella Parkanossa on kymmenen Natura 2000 -verkostoon esitettyä arvokasta luontoaluetta: Isokivenneva-Marjakangas (254 ha), Nälkähittenkangas (33 ha), Rengassalo (109 ha), Kaidatvedet (244 ha), Puurokeidas-Hannankeidas (574 ha), Häädetkeidas (2011 ha), Aurejärvi (717 ha), Raatosulkonneva (109 ha), Ahvenus (12 ha) ja Horjunkeidas (250 ha). Näistä Häädetkeidas ja Horjunkeidas sijaitsevat osin Karvialla ja Aurejärvi osin Kurussa.

Lisätietoja saa Ympäristöhallinnon sivulta.