Tulosta alla olevasta luettelosta tarvitsemasi lomake.

Perusturva

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista lapsiperheille
Hautausavustushakemus
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä
Lastensuojeluilmoitus
Omaishoidontukihakemus
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus
Tuloselvitys, Lapsiperheiden kotipalvelu
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakulomake
Vammaispalveluhakemus
Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus
Veteraanikuntoutushakemus

Tekninen


Hajuilmoituslomake
Karttapalvelun tietolomake
Katu- ja sijoituslupahakemus 
Katu- ja sijoituslupa hakuohje ja lupaehdot 
Kiinteistötoimitushakemus
Tontinvarauslomake 
Tontin varaus- ja luovutusmenettelyohjeet

Rakennusvalvonta

Maisematyölupahakemus – puunkaato
Naapurien kuulemislomake lupahakemuksen liite
Rakennushankeilmoitus RH 1.
Rakennus-/toimenpidelupahakemus
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus/ uudet jätevesijärjestelmät
Selvitys talousjätevesijärjestelmästä
Toimenpideilmoitus
Vastaava työnjohtaja hakemus
Rakennustyön tarkastusasiakirja / vastuuhenkilöiden tarkastukset
KVV-IV työn tarkastusasiakirja
Tarkastusasiakirja jätevesien käsittely menetelmille, vastaava työnjohtaja täyttää
Maalämpöjärjestelmän toimenpidelupahakemus ja rakentamistapaselostus
Maalämpökaivon porausraportti
Ilmoitus loppukatselmusta varten

Jätehuolto

Muutoksen hakeminen jätemaksuun
Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Vapaa-aika

Perusavustushakemukset uusitaan keväällä 2020!! Hakemukset ovat pdf-muodossa, jotka pitää tulostaa ennen täyttämistä. Sähköiseen hakemukseen siirrytään keväällä 2021.

Liikuntapalvelut – perusavustushakemus
LIITE: Pisteytyslomake
LIITE: Valmentaja- ja ohjaajaluettelo
LIITE: Kilpailu-, peli- ja liikuntatapahtumatoimintaluettelo

Nuorisopalvelut – perusavustushakemus

Kulttuuripalvelut – perusavustushakemus


Kulttuuripalvelut, näyttelytilan vuokrasopimus

Liikuntapalvelut, harjoitusvuorohakemus
Vahojärven leirikeskus, vuokrasopimus / leirit
Vahojärven leirikeskus, vuokrasopimus / muut tilaisuudet

Koulutus ja opiskelu

Harkinnanvarainen koulukuljetus -hakemus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus- ja esiopetushakemus
Tuloselvityslomake, varhaiskasvatushakemuksen liite
Varhaiskasvatuksen muutosilmoitus
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemus
Perhepäivähoidon maksuhyvityslomake

Kirjasto

Hankintaehdotus
Henkilötietojen muutos
Kaukolainalomake

Ympäristövalvonta

Muutoksen hakeminen jätemaksun kohtuullistamiseksi / perimättä jättämiseksi
Hakemus järjestetyssä jätteenkuljetuksessa olevan jäteastian tyhjennysvälin harventamiseksi
Meluilmoitus
Ruoppaus-ja niittoilmoitus
Hakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / tai viemäriin liittymisestä vapauttamiseksi
Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä
Liite 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus
Liite 3A: Jätevesien vähäisyys
Liite 3B: Liittäminen viemäriverkostoon
Liite 3C: Kiinteistön haltijan korkea ikä tai muut elämäntilanteet
Liite 3D: Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin
rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Julkisten palveluiden yleislomakkeita voi hakea Suomi.fi-sivustolta.