Parkanon kaupungin lomakkeet

Tälle sivulle on koottu Parkanon kaupungin lomakkeet toimialoittain.
Pääosa lomakkeista on pdf-muotoisia tiedostoja.

Tietosuojaan liittyvät lomakkeet, rekisteritietojen tarkastuspyynnöt ja tietojen korjaamispyynnöt yms. löytyvät Parkanon kaupungin sivuilta kohdasta Tietosuoja.

Koronapandemia

Tartuntatautien torjuntasuunnitelma = Tapahtumien tartuntatautiturvalliseen järjestämiseen liittyvän suunnitelman laatimiseen käytettävä lomake
Terveysturvallisuussuunnitelma  = Alkutuotannon kausityövoiman terveysturvalliseen maahantuloon käytettävä lomake

Perusturva

Vauvarahahakemus

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista lapsiperheille
Hautausavustushakemus

Lastensuojeluilmoitus
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus (.docx)
Tuloselvitys, Lapsiperheiden kotipalvelu
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakulomake
Vammaispalveluhakemus
Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus
Kehitysvammapalveluhakemus

Tekninen

Asuntohakemuslomake Pappilanpolun vuokratalo
Hajuilmoituslomake
Karttapalvelun tietolomake (.doc)
Maanmittaustoimitushakemus
Tonttijaon muutoshakemus
Tontinvarauslomake (sähköinen lomake Tonttipörssissä)
Tonttien-varaus-ja-luovutusmenettelyohjeet-voimaantulo-26.5.2023

Suomi.fi Viestit -palvelun kautta lähetettävät lomakkeet   

Katu- ja sijoituslupahakemus 
Katu- ja sijoituslupa hakuohje ja lupaehdot 


Rakennusvalvonta 
Maankäyttö ja rakennuslain mukaiset luvat haetaan Lupapisteen kautta

Maisematyölupahakemus – puunkaato
Naapurien kuulemislomake lupahakemuksen liite
Rakennushankeilmoitus RH 1.
Rakennuksen huoneistotiedot RH2.
Rakennus-/toimenpidelupahakemus
Poikkeamislupa-  ja suunnittelutarveratkaisuhakemus
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus/ uudet jätevesijärjestelmät
Selvitys talousjätevesijärjestelmästä
Toimenpideilmoitus
Vastaava työnjohtaja hakemus
Rakennustyön tarkastusasiakirja / vastuuhenkilöiden tarkastukset
KVV-IV työn tarkastusasiakirja
Tarkastusasiakirja jätevesien käsittely menetelmille, vastaava työnjohtaja täyttää
Maalämpöjärjestelmän toimenpidelupahakemus ja rakentamistapaselostus
Maalämpökaivon porausraportti
Tarkastusasiakirja maalämpöjärjestelman rakentamiselle, Kvv-työnjohtaja täyttää
Ilmoitus loppukatselmusta varten

Jätehuolto

Muutoksen hakeminen jätemaksuun
Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Vapaa-aika

Liikuntapalvelut – perusavustushakemus (.docx, ladattava ja täytettävä)
Liikuntapalvelut – perusavustushakemus (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)
LIITE 1: Pisteytyslomake (.xlsx, ladattava ja täytettävä)
LIITE 2: Kilpailu- ja liikuntatoimintalomake (.docx, ladattava ja täytettävä)
LIITE 2: Kilpailu- ja liikuntatoimintalomake (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)
LIITE 3: Valmentaja- ja ohjaajaluettelo (.docx, ladattava ja täytettävä)
LIITE 3: Valmentaja- ja ohjaajaluettelo (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)
Liikuntapalveluiden perusavustuslomakkeen täyttöohje

Nuorisopalvelut – perusavustushakemus (.docx, ladattava ja täytettävä)
Nuorisopalvelut – perusavustushakemus (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)
Kulttuuripalvelut – perusavustushakemus (.docx, ladattava ja täytettävä)
Kulttuuripalvelut – perusavustushakemus (PDF, tulostettava, käsintäytettävä)

Liikuntapalvelut, harjoitusvuorohakemus

Koulutus ja opiskelu

Harkinnanvarainen-koulukuljetus

Varhaiskasvatus

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koululaisten APIP-hakemus

Varhaiskasvatuspalvelun vastaanottaminen

Varhaiskasvatuksen tulotiedot

Palvelutarpeen muutosilmoitus

Varhaiskasvatuksen ja koululaisten APIP irtisanominen

Tulostettavat lomakkeet

Varhaiskasvatus, esiopetus ja APIP-hakemus

tuloselvityslomake 2023

Muutosilmoitus 2023

Perhepäivähoidon maksuhyvityslomake 2023

Kirjasto

Hankintaehdotus
Henkilötietojen muutos
Kaukolainalomake

Ympäristövalvonta

Muutoksen hakeminen jätemaksun kohtuullistamiseksi / perimättä jättämiseksi
Hakemus järjestetyssä jätteenkuljetuksessa olevan jäteastian tyhjennysvälin harventamiseksi
Meluilmoitus
Ruoppaus-ja niittoilmoitus
Hakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / tai viemäriin liittymisestä vapauttamiseksi
Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä
Liite 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus
Liite 3A: Jätevesien vähäisyys
Liite 3B: Liittäminen viemäriverkostoon
Liite 3C: Kiinteistön haltijan korkea ikä tai muut elämäntilanteet
Liite 3D: Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin
rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Julkisten palveluiden yleislomakkeita voi hakea Suomi.fi-sivustolta.