Parkanon kaupungin lomakkeet

Tälle sivulle on koottu Parkanon kaupungin lomakkeet toimialoittain. Tulosta alla olevasta luettelosta tarvitsemasi lomake.

Tietosuojaan liittyvät lomakkeet, rekisteritietojen tarkastuspyynnöt ja tietojen korjaamispyynnöt yms. löytyvät Parkanon kaupungin sivuilta kohdasta Tietosuoja.

Koronapandemia

Tartuntatautien torjuntasuunnitelma = Tapahtumien tartuntatautiturvalliseen järjestämiseen liittyvän suunnitelman laatimiseen käytettävä lomake
Terveysturvallisuussuunnitelma  = Alkutuotannon kausityövoiman terveysturvalliseen maahantuloon käytettävä lomake

Perusturva

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutus
Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista lapsiperheille
Hautausavustushakemus
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä
Lastensuojeluilmoitus
Omaishoidontukihakemus
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus
Tuloselvitys, Lapsiperheiden kotipalvelu
Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakulomake
Vammaispalveluhakemus
Vaikeavammaisen kuljetuspalveluhakemus
Veteraanikuntoutushakemus

Tekninen

Asuntohakemuslomake Pappilanpolun vuokratalo
Hajuilmoituslomake
Karttapalvelun tietolomake
Maanmittaustoimitushakemus
Tontinvarauslomake 
Tontin varaus- ja luovutusmenettelyohjeet

Suomi.fi Viestit -palvelun kautta lähetettävät lomakkeet 

Katu- ja sijoituslupahakemus 
Katu- ja sijoituslupa hakuohje ja lupaehdot 

Rakennusvalvonta 
Maankäyttö ja rakennuslain mukaiset luvat haetaan Lupapisteen kautta

Maisematyölupahakemus – puunkaato
Naapurien kuulemislomake lupahakemuksen liite
Rakennushankeilmoitus RH 1.
Rakennuksen huoneistotiedot RH2.
Rakennus-/toimenpidelupahakemus
Poikkeamislupa-  ja suunnittelutarveratkaisuhakemus
Jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus/ uudet jätevesijärjestelmät
Selvitys talousjätevesijärjestelmästä
Toimenpideilmoitus
Vastaava työnjohtaja hakemus
Rakennustyön tarkastusasiakirja / vastuuhenkilöiden tarkastukset
KVV-IV työn tarkastusasiakirja
Tarkastusasiakirja jätevesien käsittely menetelmille, vastaava työnjohtaja täyttää
Maalämpöjärjestelmän toimenpidelupahakemus ja rakentamistapaselostus
Maalämpökaivon porausraportti
Tarkastusasiakirja maalämpöjärjestelman rakentamiselle, Kvv-työnjohtaja täyttää
Ilmoitus loppukatselmusta varten

Jätehuolto

Muutoksen hakeminen jätemaksuun
Hakemus sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Vapaa-aika

Liikuntapalvelut – perusavustushakemus
LIITE 1: Pisteytyslomake
LIITE 2: Kilpailu- ja liikuntatoimintalomake
LIITE 3: Valmentaja- ja ohjaajaluettelo
Liikuntapalveluiden perusavustuslomakkeen täyttöohje

Nuorisopalvelut – perusavustushakemus
Kulttuuripalvelut – perusavustushakemus

Liikuntapalvelut, harjoitusvuorohakemus

Koulutus ja opiskelu

Harkinnanvarainen koulukuljetus -hakemus 
Hakemus toissijaiseen kouluun

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus- ja esiopetushakemus
Tuloselvityslomake 2020,  varhaiskasvatushakemuksen liite
Varhaiskasvatuksen muutosilmoitus 2020
Perhepäivähoidon maksuhyvityslomake 2020

Kirjasto

Hankintaehdotus
Henkilötietojen muutos
Kaukolainalomake

Ympäristövalvonta

Muutoksen hakeminen jätemaksun kohtuullistamiseksi / perimättä jättämiseksi
Hakemus järjestetyssä jätteenkuljetuksessa olevan jäteastian tyhjennysvälin harventamiseksi
Meluilmoitus
Ruoppaus-ja niittoilmoitus
Hakemus vesihuoltolaitoksen vesijohtoon / tai viemäriin liittymisestä vapauttamiseksi
Ilmoitus jätevesilietteiden omatoimisesta käsittelystä

Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä
Liite 2: Jätevesijärjestelmän kuvaus
Liite 3A: Jätevesien vähäisyys
Liite 3B: Liittäminen viemäriverkostoon
Liite 3C: Kiinteistön haltijan korkea ikä tai muut elämäntilanteet
Liite 3D: Kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näihin
rinnastuva sosiaalinen suorituseste

Julkisten palveluiden yleislomakkeita voi hakea Suomi.fi-sivustolta.