PARKANON KAUPUNKI                                                 
Tekninen tilapalvelu / Liikunta 
Vapaa-aikapalvelut / Liikunta