Hyvinvointia liikuntaneuvonnasta

Hyvinvointia liikuntaneuvonnasta-hankkeen avulla on palkattu Parkanoon liikuntaneuvoja, joka toteuttaa liikuntaneuvontaa sekä elintapaohjausta pääosin työikäisille sekä ikäihmisille elintapaohjauksen palvelupolun avulla, joka laaditaan yhteistyössä maakuntavalmisteluun tähtäävän PirSOTE-hankkeen sekä Kolmostien terveyden kanssa. Lisäksi liikuntaneuvoja on mukana tuottamassa liikuntapalveluiden matalan kynnyksen erilaisia liikuntatoimintoja varsinkin vähän liikkuville kuntalaisille.

Liikuntaneuvoja tarjoaa yksilöllistä liikuntaneuvontaa ja elintapaohjausta sekä ohjaa myös muissa liikuntaan sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Liikuntaneuvojan työnkuvaan kuuluu myös isona osana erilaisten liikuntaryhmien ohjaaminen, liikuntatapahtumien ja tempausten suunnittelu sekä toteutus.
Liikuntaneuvoja työskentelee yhteistyössä vapaa-aikapalveluiden vakituisten henkilöiden, terveyspalveluiden henkilöstön sekä kaupungin liikuntapaikkahoitajien kanssa. Liikuntaneuvoja työskentelee vapaa-aikapalveluiden alaisuudessa.

Liikuntaneuvojaan voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.

Liikuntaneuvoja Sanna Perälä
puh. 044 7865 515
sanna.perala@parkano.fi

www.liikkuvaaikuinen.fi