Parkanon kaupungin sivistystoimessa haettavana olleiden 3 lastentarhanopettajan toimen hakuaikaa jatketaan.

Toimet täytetään 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajakoulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Lastentarhanopettajan toimeen valittavalta odotamme käytännön kokemusta varhaiskasvatustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, innostunutta ja ennakkoluulotonta työotetta sekä kykyä ottaa vastuuta tiimin ja työyhteisön pedagogisesta kehittämisestä ja johtamisesta.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toistaiseksi toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toimessa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen sähköisesti Kuntarekry.fi-palvelun kautta 14.4.2019 klo 15.00 mennessä. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Aiemmin toimia hakeneiden hakijoiden hakemukset otetaan huomioon.

 

Lisätietoja antaa:

Päiväkotien hallinnollinen johtaja Jaana Mansikkaviita, puh. 044-7865 511

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja/varhaiskasvatuksen palveluohjaus Sarita Rajamäki, puh. 044-7865 530

 

Parkanossa 15.3.2019                                                                         Sivistystoimi