Lasten, nuorten ja perheiden elintapaohjauksen palvelutarjotin kootaan vuoden 2022 aikana.