Parkano, Kihniö, Ikaalinen ja Hämeenkyrö kartoittavat Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa liikenteen vaaranpaikkoja ja muita liikenneolosuhteisiin liittyviä kehittämistarpeita. Edellisen kerran vastaavanlainen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin vuonna 2015, jolloin laadittiin Luoteis-Pirkan maan seudun viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmaa. Tätä suunnitelmaa ollaan nyt päivittämässä liikenneympäristöön liittyvien toimenpidetarpeiden osalta. Parkanossa kyselyn tuloksia hyödynnetään myös pyöräliikenteen edistämisohjelman laadinnassa.

Osallistu kyselyyn ja vaikuta asuinympäristösi liikenneolosuhteisiin!

Onnettomuustilastoista eivät käy ilmi läheltä piti -tilanteet tai eri kulkutavoilla liikkuvien kokemukset ja tuntemukset turvallisuudesta tai liikenteen toimivuudesta. Kyselyn kautta kerätään suunnittelun tueksi juuri tätä tietoa eli alueella asuvien ja liikkuvien mielipiteitä sekä kokemuksia asuin- ja liikkumisympäristönsä ongelmista, turvattomista paikoista ja muista kehittämiskohteista. Kyselyssä painotetaan erityisesti kävelyn ja pyöräilyn liikenneolosuhteisiin ja liikenneturvallisuuteen liittyviä näkökulmia, mutta yhtä lailla kaikki muutkin kehittämistarpeet ja -ideat ovat tervetulleita.

Kysely toteutetaan karttapohjaisena ja siihen voi vastata 3.–31.5.2021 välisenä aikana osoitteessa: https://new.maptionnaire.com/q/82cwp6mmg6rt

Kyselyn tuloksista tiedotetaan kesäkuun aikana, ja yksityiskohtaisemmin kunkin kunnan vastaukset käydään läpi mm. syksyllä pidettävissä kuntakohtaisissa työpalavereissa. Kyselyn toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy osana Ylä- ja Luoteis-Pirkanmaan liikenneturvallisuuskoordinaattorityötä.

Lisätietoja kyselystä antavat:
Parkanon kaupunki, Kari Santikko ja Jenni Alppi (etunimi.sukunimi@parkano.fi)
Kihniön kunta, Matti Sillanpää (etunimi.sukunimi@edu.kihnio.fi)
Pirkanmaan ELY-keskus, Leena-Maria Mäntylä, puh. 0295 036 317
Ramboll Finland Oy, Juha Heltimo, juha.heltimo(at)ramboll.fi
Ikaalisten kaupunki, Satu Rask (etunimi.sukunimi@ikaalinen.fi)
Hämeenkyrön kunta, Jari Luoma ja Risto Kivimäki (etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi)