Katujen, kevyen liikenteen väylien ja puistoteiden kunnossapidosta vastaa kaupunki laissa 31.8.1978/669 säädetyn mukaisesti.
Kunnossapito hoidetaan osin kaupungin työnä ja osin urakoiden.

Kunnossapidettäviä katuja on noin 48 km, kevyen liikenteen väyliä noin 16 km ja puistoteitä noin 5 km.

Katso tästä katujen kunnossapitotilanne

Kunnossa- ja puhtaanapitovastuu kadulla
Ilmoitus kunnossapidon laadun epäkohdista
Aurausalueet ja aurausurakoitsijat
Romuajoneuvot
Johtojen ja kaapeleiden näytöt
Yhteystiedot
Kunnossa- ja puhtaanapitolaki