Katujen, kevyen liikenteen väylien ja puistoteiden kunnossapidosta vastaa kaupunki laissa 31.8.1978/669 säädetyn mukaisesti.
Kunnossapito hoidetaan osin kaupungin työnä ja osin urakoiden.

Kunnossapidettäviä katuja on noin 48km, kevyen liikenteen väyliä noin 16 km ja puistoteitä noin 5 km.