Parkanoon on perustettu 1.5. alkaen kulttuuriparlamentti, joka on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa. Kulttuuriparlamentin perustamisesta päätti sivistyslautakunta ja kulttuuriparlamentin paikat ova nyt avoimessa haussa erilaisille kulttuuritoimijoille.

Parkanon kulttuuriparlamentin tavoitteena on koota parkanolaiset kulttuuritoimijat samaan verkostoon, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja jonka kautta voidaan tehdä kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia sekä vahvistaa kulttuurin asemaa Parkanossa.

Kulttuuriparlamentilla kehitetään kaupungin yhteistyötä kolmannen sektorin kulttuuritoimijoiden, yrittäjien ja ammattitaiteilijoiden kanssa sekä pyritään edistämään kulttuuria laaja-alaisesti ja monikanavaisesti.Toimintaa ohjaavat Parkanon kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma sekä Pirkanmaan hyvinvointi- ja kulttuurihyvinvointisuunnitelmat.

Kulttuuriparlamenttiin voivat ilmoittautua
– kulttuurialan yhdistysten jäsenet
– kulttuurialan yrittäjät
– ammattitaiteilijat
– ammattimaisesti taidetta tekevät henkilöt
– kulttuurin paikallisesta kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt

Toiminnasta kaupungin puolesta vastaa kulttuuripalvelut ja kulttuuriparlamentin kokoonkutsujana toimii vapaa-aikatoimen ohjaaja. Kulttuuriparlamentin kokoontumisista ei makseta kokouspalkkioita. Yhteistyötä tehdään myös alueellisten eri verkostojen kanssa.

Kulttuuriparlamentin perustaminen on myös osa OKM:n rahoittamaa kulttuurin alueellista kehittämistehtävää, Kulttuuri ja taide virtaa -projektia, jossa kehitetään kuntien kulttuuri- ja taidealan verkostoja ja lisätään vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Ilmoittautuminen kulttuuriparlamenttiin on auki! Ilmoittaudu kulttuuriparlamentin jäseneksi heinäkuun loppuun mennessä sähköpostilla osoitteeseen elisa.vahosalmi@parkano.fi

Lisätietoja:

Vapaa-aikatoimen ohjaaja Elisa Vahosalmi
044 7865 516 / elisa.vahosalmi@parkano.fi