Parkanon kaupungin kulttuuripalvelut ovat monessa mukana! 

Pirkanmaalla on tällä hetkellä menossa useita erilaisia kulttuurikentän maakunnallisia hankkeita, joissa toimijoina on myös pirkanmaalaisia kuntia, Parkano mukaanluettuna. 

Kulttuuri ja taide virtaa -hanke

Alueellinen kehittämistehtävä Kulttuuri ja taide virtaa toteutetaan vuosina 2021–2022 yhteistyössä 14 Pirkanmaan kunnan kanssa. Kehittämistehtävän tavoitteena on luoda maakunnallinen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työskentelyä, verkostoitumista ja osaamista edistävä välittäjämalli sekä sitä tukeva verkkoalusta ja palvelutarjotin.

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla – KUPPI-hanke

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) – hankkeen tavoitteena on kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen 19 Pirkanmaan kunnassa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Operaatio Pirkanmaa

Operaatio Pirkanmaan tavoitteena on kehittää Tampereen lisäksi 19 pirkanmaalaisen muun kunnan kanssa elinvoimaista kulttuurimaakuntaa ja luovien alojen kansainvälistä osaamiskeskittymää, jossa ammattilaisten toimintaedellytyksiä kehitetään ja kuntalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat. Hanke toimii yhä yhdenvertaisemman, saavutettavamman ja kestävämmän toimintaympäristön edistämiseksi Pirkanmaalla.

Lisätietoja Parkanon osallisuudesta hankkeisiin antaa

Vapaa-aikatoimen ohjaaja Elisa Vahosalmi
044 7865 516 / elisa.vahosalmi@parkano.fi