Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia edistää terveyttä ja hyvinvointia. Taide ja kulttuuri luovat jo itsessään hyvinvointia ja mielekästä elämää. Toisaalta niitä voidaan käyttää myös tavoitteellisesti edistämään hyvinvointia.

Kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa korostuu taide- ja kulttuuritoimijoiden ammattimainen ja pitkäjänteinen yhteistyö muiden toimialojen kanssa. Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämänlaatua ja jatkuvaa oppimista: ihminen on kulttuurin kokija ja toimija, jolla on kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia. Näiden tarpeiden täyttyminen on kulttuurihyvinvointia. Kyseessä on ilmiö, jossa kulttuuria ja taidetta tarkastellaan osana hyvää elämää. 

Parkano on mukana Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) – hankkeessa, jonka tavoitteena on kulttuurihyvinvointipalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen 19 Pirkanmaan kunnassa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä.

Hankkeessa vahvistetaan kulttuurihyvinvoinnin roolia osana kuntien lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä kehitetään käytäntöjä, toimintamalleja ja digitaalinen alusta (kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin), jotta asiakkaat olisi ohjattavissa kulttuurin ja taiteen pariin jo varhaisessa tuen tarpeen vaiheessa. Sairaanhoitopiirin toimesta tehdään suunnitelma kulttuurihyvinvoinnin roolin vahvistamiseksi erikoissairaanhoidossa.

Parkanossa KUPPI-hankkeen kohderyhmäksi ovat valikoituneet kotona asuvat ikäihmiset.

Elämyksen verran kohti parempaa arkea – Kulttuurihyvinvointi osana kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä -seminaari 17.11.2021

Lisätietoja hankkeesta antavat

Elisa Vahosalmi, vapaa-aikatoimen ohjaaja, 044 7865 516 / elisa.vahosalmi@parkano.fi
Tuija Vainionpää, vanhustyön asiantuntija, 044 7865 342 / tuija.vainionpaa@parkano.fi

Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma