Ajankohtaista:

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen

VUOSIAVUSTUKSET 2018

julistetaan haettavaksi seuraavasti

KULTTUURI- JA NUORISOPALVELUT
• Perusavustus kulttuuri-, nuoriso- ja raittiusjärjestöille toiminnan tukemiseen ja kehittämistyöhön

LIIKUNTAPALVELUT
• Perusavustus seurojen ja liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten tukemiseen ja kehittämistyöhön

1. Perusavustushakemuksia on saatavana kaupungintalon neuvonnasta, sivistys- ja vapaa-aikaosastolta sekä internetistä www.parkano.fi/docs/lomakkeet/vapaa-aika/Perusavustushakemus.pdf  
2. Hakemuksen liitteeksi on laitettava vuoden 2017 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018.
3. Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta mm. koulutukseen, valmennukseen tai yksittäisiin tapahtumiin. Hakemuksen tueksi on liitettävä selvitys kohdeavustuksen käyttötarkoituksesta.

Perusavustushakemukset on toimitettava ma 5.3.2018 klo 15 mennessä Parkanon kaupungintalolle os. Parkanon kaupunki, sivistyslautakunta/vapaa-aikapalvelut, PL 14, 39701 Parkano. Kohdeavustushakemukset toimitetaan suoraan sivistysjohtajalle.

Tiedustelut: vapaa-aikatoimen ohjaaja, puh. 044 7865 516, elisa.vahosalmi@parkano.fi

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut


Osallistu Ihminen luonnossa -valokuvakilpailuun 26.8.2017 – 31.7.2018 välisenä aikana.


Art Festivo
Metsämuseo
Kotiseutumuseo
Näyttelytila
Yhteystiedot


Jos Sinulla on lisäideoita parkanolaisten kulttuurielämysten kartuttamiseksi, otamme niitä mielellämme vastaan ja toteutamme resurssien sallimissa puitteissa.