Parkanon koulukampuksen rakentava Lemminkäinen Talo Oy jatkojalostaa kampussuunnitelmaa ja hioo yksityiskohtia tiiviissä yhteistyössä Parkanon kaupungin ja koululaitoksen edustajien kanssa. Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma toteaa, että toimeenpanon suunnittelu on lähtenyt käyntiin oikein hyvässä yhteistyössä.

Projektinjohtajana toimiva Sakari Kuusio kertoi Parkanossa pidetyn työkokouksen yhteydessä, että rakennuslupaa haetaan maaliskuussa, ja kuun lopulla alkaa myös työmaalla tapahtua. Ensimmäinen kaivinkone tosin saattaa pyörähtää tontilla jo ensi viikolla kalliota tutkailemassa.

Lemminkäisen liiketoimintajohtaja Esa Kemppainen totesi, että rakennushankkeessa käytetään mahdollisimman paljon paikallisia yrittäjiä ja työntekijöitä. Myös kiinteistönhuoltoon etsitään myöhemmin kumppanit paikallisista toimijoista. Paikallisen elinkeinoelämän ottaminen mukaan hankkeeseen on olennainen osa elinkaarimallia.

Lemminkäisellä on vankka kokemus sekä elinkaarimallilla rakentamisesta että avointen oppimisympäristöjen toteuttamisesta. Kaikessa korostetaan tiivistä yhteistyötä tilaajan ja käyttäjän kanssa ja myös avointa raportointia. Kaupunginhallitus ja -valtuusto pidetään ajan tasalla siitä, miten rakentamisessa edetään, ja rakentajan edustajat lupaavat vierailla myös opettajien kokouksissa ja Veso-päivissä sekä vanhempainilloissa.

Sellainenkin tapa Lemminkäisellä on vastaavissa hankkeissa ollut, että harjakaispäivän aamuna opettajat voivat tuoda oppilasryhmiä tutustumaan puolivalmiiseen rakennukseen. Kemppaisen mukaan tämä on paitsi elämys lapsille ja nuorille myös tapa sitouttaa heidät pitämään koulun tilat hyvässä kunnossa.