Syksyn yhteishaussa 1.–15.9.2021 voi hakea alueellamme käynnistyviin konetekniikan insinöörin AMK-opintoihin. Opinnot pystyy suorittamaan myös työn ohessa. Lähiopetuksen osuus keskittyy viikonloppuihin, ja sitä annetaan TAMKin pääkampuksen lisäksi Pohjois-Pirkanmaan kunnissa – myös Parkanossa. 

Konetekniikan Insinööri (AMK, monimuotototeutus, Pohjois-Pirkanmaa)

  • Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Pohjois-Pirkanmaa
  • 240 op (4 vuotta)
  • Syksyn yhteishaku 1.–15.9.2021 (opintopolku.fi)
  • Koulutus alkaa tammikuussa 2022
  • Aloituspaikat: 40

Konetekniikan insinöörin (AMK) tutkinto-ohjelma vastaa Pohjois-Pirkanmaan kasvavaan insinööritarpeeseen. Teknologiateollisuuden markkinat ovat globaalit, joten koulutuksesi tähtää konetekniikan kansainväliseen osaamiseen. Konetekniikan tutkinto-ohjelmassa opintosi painottuvat tuotteiden suunnitteluun ja koneautomaatioon. Voit lisäksi suunnata opintojasi valitsemaasi erityisosaamiseen, kuten tuotantotekniikkaan ja teollisuustalouteen.

Kenelle opinnot on suunnattu

Koulutuksemme on suunnattu sinulle, joka haluaa suorittaa koneinsinöörin (AMK) tutkinnon. Pohjakoulutusvaatimuksena on yleinen korkeakoulukelpoisuus, esimerkiksi lukio tai ammatillinen toisen asteen tutkinto. Valitsemme opiskelijat syksyn AMK-valintakokeen, ylioppilastodistuksen tai ammatillisen perustutkintotodistuksen perusteella.

Työn ohessa tai etänä

Opinnot on suunniteltu siten, että voit opiskella myös työn ohessa. Etäopiskelu on mahdollista verkko-opintojen avulla usealla opintojaksolla. Opintosi sisältävät myös työelämälähtöisiä projektiopintoja ja soveltuvin osin projektiaiheet voivat tulla työnantajalta.

Opintojen toteutus

Opiskelijana laadit henkilökohtaisen opetussuunnitelman (HOPS), jonka ansiosta sinulla on mahdollisuus painottaa omaa tutkintoa yksilöllisesti. Opintoihin voidaan hyväksilukea työelämässä hankittua osaamista ja/tai aiempia soveltuvia korkeakouluopintoja.

Missä ja milloin?

Tarjoamme tutkintosi edellyttämät opinnot vuosien 2022 ja 2025 välisenä aikana. Myös nopeampi opiskelu on mahdollista. Opiskelu on monimuoto-opiskelua: sinulla on noin 4–8 lähiosallistumista edellyttävää opetuspäivää kuukaudessa. Opetus sijoitetaan pääsääntöisesti torstai-iltaan, perjantaihin ja lauantaihin. Tarjoamme suurimman osan lähiopetuksesta TAMKin pääkampuksella Tampereella, mutta osan myös Pohjois-Pirkanmaan kunnissa sijaitsevissa tiloissa.

Voit osallistua suureen osaan teoriaopetuksesta myös etänä.

Opetusta ei ole kesällä.

 

Kysy lisää

Tutkintovastaava Markus Aho,

040 801 2627, markus.aho@tuni.fi

 

Koulutuksen vastuuopettaja Erkki Kiviniemi,

040 631 4080, erkki.kiviniemi@tuni.fi

 

Opinto-ohjaaja Harri Laaksonen,

0400 942 604, harri.laaksonen@tuni.fi

 

Opintoasiainkoordinaattori Satu Kelhä,

040 801 6251, satu.kelha@tuni.fi