Asemakaavan voimaantulon jälkeen, ennen lohkomista, on korttelialueille tehtävä tonttijako. Tonttijako on suunnitelma siitä, millaisia rakennuspaikkoja kortteliin halutaan tehdä. Jos maanomistajan suunnitelmat myöhemmin muuttuvat, voidaan tonttijakoa tarvittaessa muuttaa, jos asemakaavan määräykset ja korttelialueella mahdollisesti käytetty rakennusoikeus sen sallivat.

Tonttijaon jälkeen on vuorossa tontin lohkomistoimitus. Lohkomistoimituksen päätteeksi tontti merkitään kiinteistörekisteriin.

Kiinteistötoimitukset Parkanossa tekee Maanmittauslaitoksen Ikaalisten toimipiste.
Maanmittauslaitoksen toimipisteet yhteystietoineen
Maanmittauslaitoksen kiinteistötoimitushakemuslomakkeet ja yhteystiedot

Lisätietoa kiinteistönmuodostamisesta Parkanon kaupungissa:
Maankäyttö- ja kaavoituspäällikkö • Erkki Salomäki
Puh. 044 786 5610
erkki.salomaki@parkano.fi