Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tekee puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa  useissa kunnissa eripuolilla Pirkanmaata. Neuvontaa tehdään niin yleisötapahtumissa kuin kiinteistöilläkin. Neuvontatyötä rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kiinteistökohteinen jätevesineuvonta.
Neuvojana Lauri Sillantie, jonka tavoittaa numerosta 050 570 9511.

Katso lisää aiheesta