Mittaus- ja kaavoitustoimisto laatii kaupungin tarvitsemat kartat, suorittaa rakennuslupiin liittyvät  rakennusten maastoon merkinnät, laatii tonttijaot, antaa osoitteet ja suorittaa kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella sekä ylläpitää tonttien ja yleisten alueiden kiinteistörekisteriä. Kiinteistötoimitukset asemakaava-alueen ulkopuolella tekee Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston Ikaalisten toimipiste.
http://www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot/palvelupisteet

Mittaus- ja kaavoitustoimiston toimenkuvaan kuuluvat lisäksi kaavoitus, kiinteistökauppojen valmistelu, maanvuokraus sekä poikkeamislupa-asiat. Myytävänä olevat tontit ovat nähtävillä mittaus- ja  kaavoitustoimiston ilmoitustaululla. Mittaus- ja kaavoitustoimistossa on saatavana tulosteita  Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta. Maastotietokanta on koko Parkanon kattava maastokartta, joka sisältää myös kiinteistörajat.