Mittaus- ja kaavoitustoimisto laatii kaupungin tarvitsemat kartat, suorittaa rakennuslupiin liittyvät  rakennusten maastoon merkinnät, laatii tonttijaot, antaa osoitteet ja suorittaa kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella sekä ylläpitää tonttien ja yleisten alueiden kiinteistörekisteriä.

Kiinteistötoimitukset asemakaava-alueen ulkopuolella tekee Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston Ikaalisten toimipiste.
Maanmittauslaitoksen toimipisteet yhteystietoineen

Mittaus- ja kaavoitustoimiston toimenkuvaan kuuluvat lisäksi kaavoitus, kiinteistökauppojen valmistelu, maanvuokraus, poikkeamislupa-asiat sekä rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus.

Rakennuspaikan tai vastaavan maastoon merkintä tehdään asiakkaan tilauksesta, sen jälkeen kun rakennuslupa on myönnetty.

Rakennusluvan edellyttämä sijaintikatselmus suoritetaan asiakkaan tilauksesta heti rakennuksen perustusten valmistuttua. Jos sijaintikatselmusta ei ole rakennusvaiheessa tilattu, kartoittaja käy tekemässä sijaintikatselmuksen kiinteistöllä, kun rakennus on valmistunut. Sijaintikatselmuksin myös pidetään pohjakartta-aineistoa ajantasaisena.

Rakennuspaikan maastoon merkintä ja sijaintikatselmus tilataan kaupungin mittaus- ja kaavoituspalveluista, kartoittaja Vyacheslav Kostromin puh. 044 7865 663

Myytävänä olevat tontit ovat nähtävillä mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla.