OMAKOTITONTTEJA VARATTAVANA KESKITETYSTI

Tässä lueteltujen tonttien keskitetty varausaika on 13.7.–14.8.2020.

Kartat ja lomakkeet aukeavat vihreistä linkeistä.

1. kaupunginosa (KESKUSTA)

Tontti Aureentien varresta.

kortteli tontti pinta-ala m2 rak.oikeus m2 hinta € osoite
1018 2 1955 782 16 422 Heikintie 9

Sijaintikartta
581-1-1018-2

Jos kiinnostusta em. tontille tulee, on kaupunki valmis muuttamaan sen asemakaavan omakotiasumiseen sopivaksi.

2. kaupunginosa (HAAPANEN)

Kaksi tonttia Käenmäentien varresta.

kortteli tontti pinta-ala m2 rak.oikeus m2 hinta € osoite
2046 2 1518 280 15 000 Kurkiluomantie 4
2046 3 1186 280 15 000 Kurkiluomantie 2

Sijaintikartta
Tontit 581-2-2046-2 ja-3

Molemmissa Haapasen tonteissa on mahdollisuus varata tilasta 581-421-4-27 määräala, joka liittyy tonttiin ja on asemakaavassa määritelty MY-4/s alueeksi (maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja).
Molemmat määräalat rajoittuvat Kairolammen rantaan.

Tarjolla myös erillinen määräala tilasta 581-421-4-27, Käenmäentien pohjoispuolella, n. 4000 m2, josta pyydämme tarjousta varauksen yhteydessä.

4. kaupunginosa (KALLIO)

Tontti Hahkamäentieltä.

kortteli tontti pinta-ala m2 rak.oikeus m2 osoite
4028 4 1935 483 Hahkamäenkatu 5

Sijaintikartta
Tontti 581-4-4028-4

Tontti on lohkomaton ja muodostuu määräaloista tiloista 581-405-2-47 ja 581-405-2-171. Tontilla sijaitsee myös vanhoja purkukuntoisia rakennuksia.

Varauksen yhteydessä pyydämme tarjousta ko. tontista. Varaaja sitoutuu omalla kustannuksellaan purkamaan rakennukset.

7. kaupunginosa (PENTTI)

Kaksi tonttia Alanderinkaaresta.

kortteli tontti pinta-ala m2 rak.oikeus m2 hinta € osoite
7027 7 1869 300 29 880 Alanderinkaari 5
7027 8 2296 300 34 110 Alanderinkaari 3

Sijaintikartta
Tontit 581-7-7027-7 ja -8

 

Tonttien varaus- ja luovutusmenettelyohjeiden mukaan uusille myyntiin tuleville omakotitonteille järjestetään kuukauden mittainen keskitetty varausaika, jonka jälkeen tontit ovat varattavissa jatkuvasti. Mikäli varaustonttiin kohdistuu keskitettynä varausaikana useampia hyväksyttyjä varauksia, ratkaisee tontin varauksen arpa. Arvonnan suorittaa tekninen lautakunta. Keskitetyn varausajan jälkeen tontin saa ensimmäinen varauksensa jättänyt.

Tontit varataan sähköpostitse osoitteeseen kaupunki@parkano.fi lähetetyllä tontinvarauslomakkeella.
Kirjalliset hakemukset osoitteeseen

Parkanon kaupunki/ Tekninen lautakunta
Tontinvaraus
PL 14
39701 PARKANO

Tontin varaus- ja luovutusmenettelyohjeet

Kohteet ovat 3.8.2020 alkaen nähtävillä myös kaupungin mittaus- ja kaavoitustoimistolla, josta paperisia tontinvarauslomakkeita myös saatavilla.
Kaupunginviraston ollessa kiinni 6.7.–31.7.2020 tontinvarauslomakkeita on saatavilla myös Parkanon kirjastosta.
Lisätietoja varausmenettelystä ja varauskohteista antavat mittaus- ja kaavoitustoimiston henkilökunta.

8.7.2020    Tekninen lautakunta