Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on kemikaalilain (744/89) ja sen nojalla annettujen määräysten paikallinen valvonta ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien osalta.
Parkanossa kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena toimii rakennus-ja ympäristölautakunta. Palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien valvonnasta vastaa paloviranomainen.