Hallinto

Kaupunginvaltuusto

Parkanon kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Se päättää kaupungin strategisista linjauksista. Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyy vuosittaisen talousarvion.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä vastaa sen toiminnan tuloksellisuudesta ja edunvalvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus ohjaa lautakuntien ja virastojen toimintaa sekä seuraa ja valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupunkikonsernin strateginen johtaminen. Kaupunginjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää kaupungin hallintoa ja taloutta. Kaupunginjohtaja valvoo kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelua sekä esittelee asiat kaupunginhallitukselle. Parkanon kaupunginjohtajana toimii Aki Viitasaari. 

Organisaatiokaavio