Parkanon kaupunki ja IPP Oy pyrkivät yhteisvoimin saamaan aikaan mahdollisimman kattavan valokuituverkon sekä Parkanon keskustaan että kylille.

IPP Oy tarjoaa jo nyt laajakaistayhteyttä Parkanon taajama-alueella. Lisäksi yhtiö tuli mukaan myös Lupinet Oy:hyn, joka keskittyy rakentamaan valokuituverkkoa haja-asutusalueille, jonne se ei syntyisi markkinaehtoisesti.

Parkanon kaupunginvaltuusto päätti kumppanuudesta IPP:n kanssa heinäkuun kokouksessaan. Samalla se hyväksyi osakassopimuksen, jolla IPP:lle myytiin 49 prosenttia Lupinet Oy:stä. Kaupungin omistukseen jää loput 51 prosenttia.

Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma on tyytyväinen syntyneeseen kumppanuuteen ja uskoo, että yhteisvoimin on paremmat mahdollisuudet päästä toteuttamaan valokuituverkko koko Parkanoon.

– Koemme valokuituverkon saamisen tärkeäksi, sillä huippunopeaa ja häiriötöntä tiedonsiirtoa tarvitsevat tulevaisuudessa niin asukkaat kuin yrittäjätkin.

Tukea haetaan haja-asutusalueelle

Haja-asutusalueiden osalta valokuituverkon rakentamiseen on mahdollista saada tukea ely-keskukselta jopa 70 prosenttiin kustannuksista. Tämä haku avautuu syyskuussa.

– Rahaa on kuitenkin jaossa ainoastaan 2,5 miljoonaa euroa, ja vastaavia hankkeita kuin Lupinet on Pirkanmaalla vähintään kymmenen muuta. Suurin osa hankkeista ei siis tule saamaan riittävää rahoitusta tai ei saa sitä lainkaan, korostaa Lupinet Oy:n toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Tukirahoituksen kohtalo selvinnee tämän vuoden loppuun mennessä. Tuen saamatta jääminen voi tarkoittaa myös sitä, että hanke jää kokonaan toteutumatta. Hankkeen kustannusarvio on noin 3-4 miljoonaa euroa riippuen rakentamisen lopullisesta laajuudesta.

IPP tuo osaamista

Tuominen toteaa, että yhteistyö IPP Oy:n kanssa antaa paremmat mahdollisuudet hankkia muuta rahoitusta, mikäli hankerahoitus ei toteudu. Laajemmat hartiat myös pienentävät riskiä. Lisäksi IPP Oy tuo hankkeeseen tarvittavaa laajakaistan rakentamisosaamista.

– Rakentaminen on joka tapauksessa usean vuoden projekti, jossa joudutaan tarkastelemaan jokaisen hankealueen rahoitusta erikseen. Kylien asukkaiden liittymisaktiivisuus on merkittävässä asemassa kyläkohtaisten rakentamispäätösten tekemisessä. Asiakkaita tulee olla riittävästi kohtuullisesti rakennettavien etäisyyksien päässä.

Ensimmäinen hankealue on Alaskylä–Yliskylä-alue. Liittymämyynti käynnistetään elokuun alkupuolella, ja siihen mennessä yhtiö ilmoittaa myyntiehdot sekä hinnat.

Lisätietoja:


KaupunginjohtajaJari Heiniluoma,p. 044 7865 201, jari.heiniluoma@parkano.fi

Lupinet Oy:n toimitusjohtaja Juha Tuominen, p. 044 786 5221, juha.tuominen@parkano.fi

IPP:n toimitusjohtaja Erkki Kulovuori, p. 03 450 5530, gsm 043 217 5530, erkki.kulovuori@ipp.fi