Parkanon kaupungin rakennusvalvonta varoittaa rakennusten lumikuormasta ja kehottaa
kiinteistönomistajia tarkkailemaan rakennusten katoille kertyvän lumen määrää.
Katolle kasautuva lumi voi vahingoittaa rakennuksen rakenteita etenkin sään lauhtuessa ja
lumen tiivistyessä vetiseksi. Myös lumen kasautumista vain jollekin katon osalle kannattaa tarkkailla.
Tarvittaessa on ryhdyttävä lumen poistoon, johon saattaa olla syytä palkata ammattilainen.
Suurin riski on rakennuksissa, joissa kattorakenteiden jännevälit ovat pitkiä eli ns. laajarunkoisissa rakennuksissa.
Tällaisia rakennuksia ovat muun muassa urheiluhallit, suuret kaupat, ratsastusmaneesit ja isot teollisuushallit.
Suomen Ympäristökeskuksen sivuilta nähtävän ennusteen mukaan Länsi-Suomessa lumikuormat
saattavat nousta tulevien päivien aikana 80-130 kg:aan/m2.
Mahdolliset piilevät rakennevirheet suurissa
rakennuksissa alkavat tyypillisesti ilmetä, kun maaston lumikuorma kasvaa 80-100 kg:aan/m2.

Rakennusvalvonta muistuttaa, että lain mukaan omistajatahon on huolehdittava, että kyseisten laajarunkoisten
hallien turvallisuuden arviointi on tehty 1.4.2019 mennessä, lukuun ottamatta rakennuksia, joiden suunnittelusta
tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho.
Näiden rakennusten osalta rakenteellinen turvallisuus on tullut arvioida jo 1.4.2017 mennessä.
Tarkempaa tietoa lain sisällöstä saa rakennusvalvonnasta tai  osoitteesta:

http://www.finlex.fi/laki/ajantasa/2015/20150300.

Alueelliset ja ajankohtaiset kattojen lumikuormat sekä lumenpudotusohjeet
löytyvät osoitteesta http://www.ymparisto.fi/kattojenlumikuorma.