Parkanon Vesi Oy tiedottaa, että Käenmäentiellä aloitetaan tällä viikolla vesijohto- ja viemärisaneeraukset,
joiden arvellaan valmistuvan viikolla 30.
Vedenjakelu toimii alueella pääosin lyhyitä katkoksia lukuun ottamatta.
Suunnitelluista vesikatkoista pyritään jakamaan ilmoitukset sulkualueen postilaatikoihin.

Asukkaiden toivotaan varautuvan vesikatkoksiin varaamalla talousvettä kotitarpeisiin.
Vesikatkojen jälkeen putkistossa esiintyy normaalisti painevaihteluita ja putken seinämistä irronnutta
vaaratonta sakkaa, jotka poistuvat rauhallisella verkostohuuhtelulla talon vesipisteiden kautta.

Kartta vaikutusalueesta