Kaavoitustoimi tuottaa kaupungille yleis- ja asemakaavoja. Maankäytön suunnittelulla ohjataan ja edistetään rakentamista sekä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle.