K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Jokiharjun asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos 6. kaupunginosassa (Vatunen).

Suunnittelualue sijaitsee Vanhantalontien ja Vatusentien risteyksen sekä Vuorijoen välisellä alueella. Suunnittelualueen läpi kulkee Niinisalo-Parkano-Kihniö-junarata lounais-koillissuunnassa.

Parkanon keskustaan on matkaa n. 3 kilometriä.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 6005-6008, 6010-6020, 6028-6029 ja 6044-6046 sekä virkistys-, liikenne- ja katualuetta.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 6005-6006, 6011-6016, 6018, 6020, 6028 ja 6044-6046 sekä virkistys-, liikenne- ja katualuetta.

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos kaavamääräyksineen ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n ja MRA:n 30 § mukaisesti

3.5. – 1.6.2021 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Parkanon kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungintalon 3. kerros, sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla www.parkano.fi/ajankohtaista. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta kaava-aineistosta.

Lisätietoja:    Kaavan laatija Nosto Consulting Oy, dipl.ins. Pasi Lappalainen, puh 0400 858101

                      pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi  

                      Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh 044 7865601

                      jarmo.kyosti@parkano.fi

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 1.6.2021 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Tekninen lautakunta

 

Kaavakartta_Luonnos_

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan seurantalomake

Melu-, tärinä- ja runkomeluselvitys

Luontoselvitys FCG 2012

Selostuksen liite kaavakartta ja määräykset