Parkanon kaupunki kuuluu kokonaan järjestetyn jätehuollon piiriin. Taajama-alueella tulee kiinteistöllä olla jäteastia. Haja-asutusalueella kiinteistöt maksavat vuosimaksun ja talousjätteet viedään aluekeräyspisteisiin. Myös omaa jäteastiaa voi käyttää Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hyväksymissä tapauksissa.

Parkanon kaupunki on Pirkanmaan jätehuolto Oy:n osakaskunta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan jätteen osalta jätteen keräyksestä, kuljetuksesta, laskutuksesta ja jäteneuvonnasta.