Kierrättäminen kannattaa

Parkanon kaupunki kuuluu kokonaan järjestetyn jätehuollon piiriin. Taajama-alueella tulee kiinteistöllä olla jäteastia. Haja-asutusalueella kiinteistöt maksavat vuosimaksun ja talousjätteet viedään aluekeräyspisteisiin. Myös omaa jäteastiaa voi käyttää Pirkanmaan jätehuolto Oy:n hyväksymissä tapauksissa.

Myös haja-asutusalueen umpi- ja saostuskaivojen lietteiden tyhjennykset tilataan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä.

Parkanon kaupunki on Pirkanmaan jätehuolto Oy:n osakaskunta. Pirkanmaan Jätehuolto Oy vastaa asumisessa syntyvän ja siihen rinnastettavan jätteen osalta jätteen keräyksestä, kuljetuksesta, laskutuksesta ja jäteneuvonnasta.

Kompostointi-ilmoitus

Kaikkien elintarvikebiojätettä kompostoivien tulee tehdä kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle vuoden 2022 loppuun mennessä. Ilmoitus koskee kaikkia kiinteistöjä, myös vapaa-ajanasuntoja, kaikissa Pirkanmaan Jätehuollon 17 omistajakunnassa. Kompostointi-ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kompostoi vain puutarhajätettä tai kuivakäymäläjätettä. Jos aloittaa kompostoinnin ensi vuonna, siitä ehtii ilmoittaa myöhemmin. Ilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa kompostoinnin aloittamisesta.

Kompostointi-ilmoitus tehdään jätehuoltoviranomaisen sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa asioin.fi

Halutessasi voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää sen alueelliselle jätehuoltolautakunnalle. kompostointi-ilmoituslomake